Bir kısım Baroların ve dernek kisvesi altında faaliyet gösteren yapıların üyelerinin bir çoğunluğunun dahi katılmadığı, ahlak dışı ve İslam düşmanı açıklamalarını Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) İstanbul Şubesi olarak kınıyoruz