BAŞKANIN MESAJI

Image

Başkanın Mesajı

Hak” kavramı, ilk insandan bugüne bütün insanlığın, dünya serüveninde, en etkili, en önemli belirleyici unsur olmuştur.
Tarihsel süreçte, farklı hak anlayışları sosyal hayatı yönlendirmiştir. Günümüzün egemen dünya görüşlerinin temel referansı, eski Mısır medeniyetidir. Mirasçısı Eski Yunan, Eski Roma medeniyetleriyle sürmüştür. Gücü ele geçiren ayrıcalıklı kesimlerin, topluma dayattığı, kuvveti üstün tutan, kavmiyetçi ve özgürlükleri kısıtlayıcı, baskı ve tahakküm aracı olarak kurgulanan ısmarlama bir hukukla ayakta tutulan sorunlu “hak” algısı.         
Buna karşı, insan doğası ile uyumlu, adaleti esas alan, yalnızca ‘İnsan’ olmakla doğuştan kazanılan hakları esas alan, tüm canlıların ve çevrenin de değerini bulduğu  “hak” anlayışı…

Sorunlu hak anlayışlarıyla ; en acımasız  örneklerin yaşandığı, zulüm dönemleri bugün en gelişmiş silahlar eşliğinde, yaygın ve acıları katmerleştirerek sürmektedir. Sömürüyle, çifte standartla, şantajla, gücün kötüye kullanılmasıyla; dünyanın utanç dönemi, bunca feryat figana, itiraz seslerine rağmen sürmektedir. Sorun, ayrıcalıklı azınlığın tahakkümüne karşı; milyarları bulan geniş kitlelerin, arayışlarının, itiraz seslerinin; gerçek hak anlayışını; yeniden egemen kılacak güçlü dayanışmayı, birliği, planı programı,  hedefe yönelik çabayı bulamayışındandır. Düşünce, dilini; dil eylemini isabetle bulmalıdır…

HUKUKİ ARAŞTIRMALAR İSTANBUL, medeniyetler mücadelesinde adil olmayı referans alır. Büyük duruşmaya, mağdurların, hakkı yenenlerin yanında saf tutarak hazırlanır.  Çatısı altına tüm insanlığı alacak adaleti; gerçek hukukçuları güçlü, yetkin ve etkin kılarak, gerçekleştirmeye çalışır.

İnsanların adalet yerine kaba kuvvet kullanarak çözümlere yöneltildiği,  özgürlüklerin ayaklar altına alındığı bir dönemde; bize düşen görev; adalet değerinin gereklerini tüm yönleriyle cesurca ortaya koymak; adalet savaşçıları olarak gereğince yetkinlikler kazanmaktır.

Hak kavramının, ‘Adalet’ üzerine bina edilmesi ve vicdanlara rengini vermesi  elzemdir. Adaletin en üstün değer ve otorite sayıldığı bir anlayış ancak; Hakkı üstün tutan bir zihniyete sahip olmakla yerleşecektir. Kaba kuvveti, haksız imtiyazları esas alan dünya görüşleriyle, adalet asla gerçekleşmez.

Bilginin rehberliğiyle yoldayız. Manifestomuzda, yalnızca Haktan, adaletten yana olmak var…  Alanımızda, araştırmalar yapmak, çözüm önerileri geliştirmek, uygulamaya koymak için özveriyle çalışan ekipler oluşturuyoruz. Hukukçular, mesleki birikimlerini bu çatı altında geliştiriyor. Güçlü, nitelikli, donanımlı hukukçular olarak birlikte geleceğe hazırlanıyoruz.

“İnsanların en hayırlısı insanlığı faydası olandır”

Taassuptan ve aşırılıktan, ötekileştirmelerden, çatışmalardan uzak;   ortak hedefimiz, orta yolumuz üzere; özveriyle, çalışmalar içindeyiz.       

“Adalet Mülkün Temelidir”;  sadece Adalet…