Gençlik Komisyonu

Image

Gençlik Komisyonu

Medeniyetin muharrik unsuru daima vasıflı gençler olmuştur. Kendisini, hedeflerini ve realiteyi objektif olarak ortaya koyamayan bir gençlik ile çağdaş medeniyetlerin fevkine çıkmak muhaldir!. Adil bir dünyanın kurulması için ülke gençliğinin bir bilinç sahibi olması ve bunun sonucunda da hukuka önem vermesi icab etmektedir. Hukuki Araştırmalar Derneği İstanbul Şubesi Gençlik Komisyonu olarak;  İstanbul’daki hukuk fakülteleri ve adalet meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilere yönelik yapmış olduğumuz sosyal faaliyetler, seminerler, kitap tahlilleri ile Hukuki Bilinç, Hukuki Bakış Açısı, Hukuki Mukayese, Mesleki ve Kültürel Bakış Açısı kazandırmaya çalışmaktayız. 

Hukuki Araştırmalar Derneği İstanbul Şubesi Gençlik komisyonu olarak, Derneğimizin vizyon ve misyonu muvacehesinde yapmış olduğumuz çalışmalarla, Adil, Hakkı gözeten, mesleki vizyon sahibi gençler yetiştirmek amacımızdır. Ülkemizin hukuki sahada yetişen gençlerine ufacık katkı sağlayabilirsek kendimizi bahtiyar sayarız.